Tänkvärt

Tänkvärda regler:

Regler för hörntomt.


Gång- och cykelväg mellan tomter

Har du en gång- eller cykelväg mellan din och grannens tomt, som korsar en gata så gäller höjdbegränsningen i stället 5 meter in på gång- eller cykelbanan och 10 meter på gatan.

Regler för hörntomt med en gång- och cykelväg mellan två tomter.


Utfart från tomten

Häckar eller staket ska inte vara högre än 0,7 meter vid en utfart från tomten ut på gatan.


Detta gäller 2,5 meter åt vardera hållet vid utfarten. Tänk också på att köra ut bilen långsamt och försiktigt.

Regler för utfart.


Tomt intill gata

Du bör inte ha träd eller buskar som hänger ut över gång- och cykelväg eller gata. Gångare och andra trafikanter ska kunna passera utan att få grenar i ansiktet. Växtligheten på tomten får inte heller skymma sikten eller trafikmärken.


På gång- och cykelbanor ska det vara 3 meter fri höjd och på gatan ska det vara 4,6 meter fri höjd.

Hjälp finns


Behöver du hjälp med att klippa din häck så finns det företag som kan hjälpa dig med det. Titta efter trädgårdsservice i telefonkatalogen.


Vi hoppas att vi alla kan hjälpas åt så att Skånsta kan fortsätta att vara en trafiksäker område.