Hem

Rensning gjordes vid Skånstavägen - 276 i helgen


Ett jätte stort tack till

Niklas F, Lars-Ove J, Albin S och Alexandra M


!!! Fundera på va DU kan bidra med !!!

Som vi alla säkert har märkt så har grävningsarbetet på Fårtickevägen tagit väldigt lång tid.

Roslagsvatten meddelar att man är tvungen att gräva upp igen för att byta vissa delar. Där av ingen asfalt. Jobbet beräknas vara klart senast 31 dec 2021

Roslagsvatten kommer att sätta upp en liten vattenpost i vändplanen på nedre Vivelvägen. RV kommer också göra en liten grusad plan för papperscontainern samt

asfaltera delar av gång/cykelbanan ovanför. 

Jobbet beräknas vara klart senast 31 dec 2021

Under sommarperioden kommer det att ske bärförsäljning

på denna plats. Något som SVF hoppas gynna alla,

 

 

Vi sökar även 1 eller flera

som har motorsåg och eget motorsågskörkort.

  

Svara gärna via meddelande "tryck här".

 

/Styrelsen

 

ANGÅENDE DUMPNING AV RIS OCH ANNAT AVFALL I VÅRA OMRÅDEN
På förekommen anledning vill styrelsen erinra om nedanstående:


Miljöbalk (1998:808)
15 kap. 1 §   Med avfall avses i detta kapitel varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

29 kap. 7 §   Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.


ALLT RIS MM FRÅN FASTIGHETERNA HÄNVISAS TILL BRÄNNBACKEN

 

Dumpning av allsköns skräp, ris och avfall i våra grönområden tar sig orimliga proportioner.

Utom att det är olagligt kommer det att drabba dig som fastighetsägare av höjd avgift för uppstädning.

Några naturliga regler:


Trottoarer är till för gående och barnvagnar inte tillåtet som parkering för bilar.


Gästparkeringar är inte tillåtet som uppställningsplats för husvagnar eller

långtidsparkering max parkeringstid är 24 timmar följ denna regel så slipper vita till åtgärder som vi alla vill slippa.


Titta till varandras hus, meddela grannarna om ni reser bort.


/Styrelsen


Vägföreningsavgift för Skånsta Vägförening 2021


Vägföreningsavgift är 2.200 kr för 1/1 till plusgiro 86 61 16-7

senast 2021-05-31./Styrelsen


GDPR


Vad gäller GDPR och vägföreningen finns det ett generellt undantag för fastighetsbeteckningar och namn. Eftersom vi inte har något register med personnummer så finns inget krav att vi ska ha medlemmarnas medgivande.


/Styrelsen


Du kan läsa mer om GDPR på www.gdpr.se

LEDBelysning Skånstavägen

Belysning


Vägföreningen arbetar med att förbättra belysningen inom SVF genom att lämna den gamla glödlampan mot LED lampor.


Har Ni en trasig gatlykta, anmäl den HÄR