Avgift


Vid betalning av SVF föreningsavgift.

Tänk på:  • Rätt bankgironummer


  • Rätt belopp


  • Rätt OCR-nummer
Glöm inte att lägga in Era uppgifter,

för att får avgiften via e-mail samt annan information.


För att minska hanteringen av avgiften ligger det bara en betalningsmottagare per fastighet.

Om Ni vill ändra mottagare går det bra att höra av sig./Styrelsen